Po co mierzyć wilgotność powietrza ?

Pierwsze pomiary wilgotności są datowane na przełom XV i XVI wieku. Jednak pierwszym powszechnie spopularyzowanym higrometrem był przyrząd zaprojektowany przez Leonarda da Vinci w 1500 roku. Konstrukcja opierała się na uformowanej z wełny kulce, która była osadzona na wadze. Wełna zmieniała wagę w zależności od stopnia zawilgocenia powietrza. W późniejszych latach odkrywano inne materiały dobrze spełniające rolę miernika, ale niestety wyniki badań nie były spójnie powtarzające się. Rozpoczęto poszukiwania rozwiązań prowadzących do osiągnięcia dokładniejszych pomiarów.

Jakie są rodzaje higrometrów? 

Obecnie niektóre urządzenia do pomiaru wilgotności posiadają cechy tożsame ze swoimi protoplastami z przed kilku wieków. Najlepszym przykładem są higrometry włosowe, które uznaje się za najbardziej tradycyjne. Przyrząd dokonuje pomiarów na bazie sztucznych i bawełnianych włókien, a rzadziej zwierzęcych i ludzkich włosów. Włókna po zawilgoceniu zmieniają swój rozmiar i następnie dzięki połączeniu ze wskaźnikiem pokazują wartość pomiaru. Higrometry włosowe są stosunkowo tanie, ale ich procentowa wartość dokładności pomiarów wynosi około 93%. O kilka poziomów technicznych bardziej zaawansowane są urządzenia kondensacyjne. Pomiary takich higrometrów są odczytywane z mierników ciśnienia i temperatury. Końcowy wynik uzależniony od temperatury, w której dochodzi do skraplania się pary. Najmocniej spopularyzowane przyrządy dokonują pomiarów przez wykrywanie zmian oporności i przewodzenia, dlatego nazwano je eletrolitycznymi.

Do czego służą higrometry ?

Higrometry posiadają funkcje mierzenia temperatury punktu rosy, wilgotności względnej, bezwzględnej i właściwej. Inaczej mówiąc są to szczegółowe pomiary pary wodnej dzięki, którym można zbadać stopień wilgotności powietrza. Jest to bardzo ważna funkcja, która jest wykorzystywana  w wielu przestrzeniach magazynowych oraz wszędzie tam gdzie nieodpowiednie przechowywanie może doprowadzić do zniszczenia zasobów. Odpowiednie zawilgocenie otoczenia ma również wpływ na samopoczucie i stan zdrowia,  w szczególności u osób zmagających się z dolegliwościami układu oddechowego. Bez higrometrów nie może się obyć żadna profesjonalna hodowli roślin. Przekroczone normy wilgotności w pomieszczeniu wpływają na powstawanie grzybów i pleśni na ścianach. W suchszych pomieszczeniach zarodniki nie są w stanie przetrwać, ponieważ zarodniki do wykiełkowania potrzebują pary wodnej. Dodatkowymi i mniej oczywistymi funkcjami wilgotnościomierzy mogą być pomiary temperatury i nasycenia tlenu.

ELMALKI