Jak wygląda projektowanie produktu dla firm?

Design produktu, jego praktyczne zastosowanie i funkcjonalność determinuje wartość  kontekście rozwiązywania pewnych problemów lub osiągania celów.  Z punktu widzenia producenta produkt powinien być wyprodukowany jak najszybciej, tanio i jak najdokładniej. Z punktu widzenia pracowników odpowiedzialnych za projektowanie, należy zachować wyważony kompromis pomiędzy celami konsumentów i producenta. Nie jest to jednak takie proste, zwłaszcza jeśli chodzi o firmę, która dopiero rozpoczyna swoją działalność i szuka rozwiązań na pierwszy produkt.

Jest kilka kroków, które pokazują, w jaki sposób modelowo powinno być przeprowadzane projektowanie produktu. Zaczynając od omówienia szczegółów na linii zleceniodawca – agencja realizująca projekt, przez badania i pomysły, aż po prototypy oraz oddanie finalnego produktu. Zacznijmy od podstaw, jak przebiega projektowanie produktu i dlaczego cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem.

Projektowanie produktu od podstaw

Pierwszym krokiem w celu skutecznego projektowania funkcjonalnego produktu jest ustalenie ze zleceniodawcą szczegółów, a następnie omówienie planów wprowadzenia nowego produktu w zespole, tak zwana burza mózgów. Na tym etapie można także pomyślnie zdefiniować potrzeby i problemy  konsumenta i poszukać rozwiązań ich eliminacji. Opracowywanie ścisłych wymagań produktowych, czyli (dokumentowanie specyfikacji technicznych czy podział procesu wdrażania produktu na części to dalsze kroki. W procesie końcowym występuje testowanie i modyfikowanie stworzonego rozwiązania na podstawie rzeczywistego użytkowania i docelowego user experience. Aby konsekwentnie realizować wszystkie kroki warto jest przestrzegać listy etapów, które nigdy nie powinny być pomijane w procesie projektowania produktu.

Etap pierwszy to wspólne pomysły w zespole projektowym. Zaprojektowanie produktu jest  wymagające i często można bazować na zdaniu innych. Z reguły do ​​jego realizacji tworzone są dwie grupy. Pierwsza grupa to osoby, które generują pomysły na rozwiązanie problemu. Druga grupa osób w zespole projektowym składa się z tych pracowników, którzy selekcjonują pomysły i wybierają te, które mogą się przyjąć najlepiej w dalszych procesach. Podczas tego etapu definiuje się problem. i generuje szereg pomysłów. Ten etap obejmuje najbardziej kreatywne podejście. Uczestnicy zespołu projektowego wyrażają każdy pomysł, jaki mogą sobie wyobrazić, bez względu na to, jak szalenie może to zabrzmieć. Tutaj liczy się ilość, a nie jakość. 

Wybór najbardziej realnych pomysłów spośród proponowanych to dalszy krok. Na tym etapie mile widziane są uznanie i krytyka. Ten etap jest zwykle prowadzony przez drugi zespół.

Definiowanie produktu i prototypowanie

Po burzy mózgów, kiedy wszystkie realne pomysły na przyszły produkt zostaną wybrane, należy podkreślić pewną liczbę ogólnych oczekiwań dotyczących jego realizacji. Z reguły rezultatem jest dość abstrakcyjna lista, której zadaniem nie jest sformułowanie dokładnych wytycznych dotyczących rozwoju, ale raczej wyznaczenie kierunków dalszych działań zespołu. Po pomyślnym przejściu powyższych etapów następuje prototypowanie i jeśli wszystko działa jak należy, wypuszczenie projektu do produkcji!

ELMALKI