Afazja i mózg – czyli nauka o rozmowie

Afazja to zaburzenie komunikacji, które może być spowodowane udarem, uszkodzeniem mózgu lub chorobą. Charakteryzuje się trudnością w zrozumieniu języka.

W artykule omówimy, czym jest afazja i jak wpływa na mózg i mowę. Omówimy również, w jaki sposób osoby z afazją mogą wykorzystać rozmowę, aby pomóc im wyzdrowieć z zaburzenia.

Jak powstaje afazja

Afazja to zaburzenie językowe, które może mieć różne przyczyny. Charakteryzuje się niezdolnością do rozumienia i wytwarzania mowy lub języka pisanego. Konkretne objawy zależą od miejsca urazu w mózgu. Afazja może wystąpić w wyniku udaru, urazowego uszkodzenia mózgu lub innych stanów neurologicznych.

Jakie są objawy afazji?

Afazja może być spowodowana urazem głowy, udarem lub guzem mózgu. Może być również spowodowane chorobą zwyrodnieniową, taką jak choroba Alzheimera, Huntingtona, Parkinsona lub stwardnienie rozsiane.

Objawy afazji:

  • Upośledzona płynność – trudności ze znalezieniem słów.
  • Zaburzenie mowy receptywnej – niemożność zrozumienia tego, co ktoś mówi.
  • Zaburzenie mowy ekspresyjnej – niezdolność do prawidłowego wypowiadania języka.
  • Utrata zrozumienia

Leczenie i rehabilitacja w przypadku afazji

Afazję można sklasyfikować jako globalną, receptywną lub ekspresyjną. Opracowano różne zabiegi i metody rehabilitacji, aby pomóc osobom z afazją odzyskać zdolność mowy i języka. Afazja receptywna występuje wtedy, gdy ktoś ma problemy ze zrozumieniem tego, co mówią do niego inni. Afazja ekspresyjna występuje wtedy, gdy ktoś ma problem z powiedzeniem tego, co chce powiedzieć. Terapia logopedyczna dla osób z afazją receptywną i ekspresyjną może im pomóc, ucząc ich, jak lepiej rozumieć to, co mówią inni ludzie lub jak szybciej znajdować słowa. Leczenie powinno przebiegać pod okiem profesjonalistów, którzy mają przede wszystkim wiedzę i doświadczenie w pracy z różnymi pacjentami. Tylko jest podstawą do przyjęcia, że leczenie będzie skuteczne i co najważniejsze bezpieczne.

Znaczenie języka w naszym życiu

Język jest istotną częścią naszego życia. Ważne jest dla nas, abyśmy byli w stanie wyrazić siebie i sprawić, by inni zrozumieli, co próbujemy powiedzieć. W niektórych przypadkach osoby z afazją mają trudności z komunikowaniem się z innymi i zrozumieniem tego, co mówią inni.

Osoby z afazją mogą wykorzystywać mechanizmy radzenia sobie, takie jak gesty czy rysowanie, w celu komunikowania się z innymi. Mogą również używać symboli lub obrazów, aby przekazać swoje myśli i uczucia.

Niektóre osoby z afazją stwierdzają, że w ogóle nie potrzebują słów, aby się komunikować lub wyrażać.

ELMALKI